Examen doen is altijd spannend en toch brengt het afleggen van een test je tot verdere stappen in je training. DogsJoy biedt een unieke manier van testen aan om te toetsen waar je in je training staat. Aan het Nederlandse systeem van jachthondenproeven zitten voor sommige voorjagers wat haken en ogen die maken dat het lastig kan zijn om de stap richting proeven te zetten.
Sinds januari 2020 is Christel als instructeur en assessor toegelaten tot The Gundogclub in Engeland. Daardoor is zij bevoegd om field tests, jachthondenproeven, af te nemen volgens een door de Gundog Club ontwikkeld systeem van grades. In kleine stappen leg je telkens een grade, oftewel een test, af op je eigen niveau en train je daarna door naar een volgende grade. Je kijkt gewoon waar jij en je hond staan in je trainingsprogramma om vervolgens in je eigen tempo en dat van je hond toe te werken naar het volgende niveau.

De voordelen van deze assessments zijn:

  • Deelname staat open voor alle jachthonden; kruisingen en rasloze honden zijn even welkom als rassen met of zonder stamboom;
  • Er wordt rastypisch getest; je kunt naar eigen keus inschrijven voor een test in de categorie Retrievers, de Hunting Retrievers ( de Spaniël-groep) of de HPR-groep (Hunt Point Retrievers, in het algemeen de continentale staande honden);
  • Binnen elke categorie zijn vijf verschillende niveaus af te leggen; een puppy grade is in ontwikkeling;
  • De testen zijn niet competitief; iedereen wordt beoordeeld volgens een vastgelegde standaard;
  • De assesment-dagen zijn kleinschalig; tijdens een testdag leggen hooguit 10 combinaties een bepaalde grade af;
  • Het afleggen van een grade vindt op individueel niveau plaats; elke combinatie doorloopt de complete test achter elkaar, zodat er geen wachttijden zijn. 

Je kunt je individueel opgeven voor deelname aan een testdag en je kunt je ook als traingsgroep opgeven. Ook is het mogelijk dat Christel assessments komt afnemen op je eigen locatie. Voor meer informatie kun je  een mail naar Christel sturen via het contactformulier.

Op deze website vind je onder de tab ‘publicaties’ een uitgebreid interview met Christel dat verscheen in het blad ‘De Jachthond’. In dit interview kun je alles lezen over deze manier van jachthondenproeven afleggen. Ook staat onder ‘publicaties’ een artikel dat eveneens in ‘De Jachthond’ verscheen, van de eerste assessmentdag die in Nederland door Christel werd afgenomen.

Zie verder ook www.thegundogclub.co.uk